Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu Loram

Jsme společnost Dressmaker, s.r.o. IČO 08295379, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316078.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.loram.cz. Naši provozovnu najdete na adrese:

Přemyslovská 29, 1230 00 Praha 3 E-mail: info@loram.cz

Tel. č.: 792 319 025

 

     I. Úvodem

 1. Tyto obchodní podmínky upravují naše vztahy, pokud nakoupíte v našem internetovém obchodě www.loram.cz (dále jen „Loram“). Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než šeme v těchto podmínkách, má tato naše dohoda samozřejmě přednost.

 2. Pokud u nás nenakupujete v rámci své podnikání, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách.

    3. Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i     zacházet.

 

 

II. Jak funguje nakupování na našem e-shopu

Naše zboží

 1. Na našem webu najdete informace o ceně a popis našeho zboží.

 2. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a jiných poplatků. V ceně není zahrnuto balné a doprava – tyto náklady se liší podle typu, který si vyberete.

 3. Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, není závazná a smlouva mezi námi nevzniká.

 4. Tím, že máme zboží na webu vystaveno, vás informujeme o jeho vlastnostech a ceně. Vaši objednávku ale musíme ještě sami potvrdit, aby mezi námi vznikla závazná smlouva (tzn. ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

Jak probíhá objednávka

 1. Naše zboží si můžete pořídit na www.loram.cz prostřednictvím formuláře, který obsahuje informace o zboží, ceně, způsobu platby. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře a klikem na tlačítko „odeslat objednávku“ vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

 2. Před zasláním Objednávky si můžete zkontrolovat a změnit údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a pravdivé.

 3. Poté, co obdržíme Objednávku, vám ji potvrdíme e-mailem na adresu, kterou jste uvedli.

 4. Dále vám dorazí e-mail, který Objednávku odsouhlasuje. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o odsouhlasení Objednávky. Pokud nám bude Objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli vysokému množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení. V takovém případě budeme mít uzavřenou kupní smlouvu, až od vás dostaneme potvrzení této Objednávky.

 5. Náklady na komunikaci (například internetové připojení apod.) v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.

 

Jak doručujeme zboží

 1. Zboží vám dodáme způsobem, který si v nákupním procesu zvolíte, na adresu uvedenou

  v Objednávce.

 2. Prosíme, pamatujte na to, že máte povinnost zboží převzít. Pokud dojde k porušení této povinnosti, máme právo po vás chtít náhradu škody – tedy například náklady spojené s opakovaným doručováním.

 3. Prosíme, zboží ihned po převzetí zkontrolujte a jakékoliv vady nám bez zbytečného odkladu sdělte. Vyřešíme je v rámci reklamačního procesu (o tom více dále).

 

Jak můžete platit

  13. Kupní cenu a případné náklady na dodání zboží můžete uhradit:

- okamžitým bankovním převodem

- platbou kartou online

- dobírkou

 
 

- v hotovosti v případě osobního odběru

 1. Kupní cena je splatná dopředu. Zboží expedujeme po připsání přísluščástky na náš účet.

 2. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad – fakturu, kterou odešleme v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 3. Jsme plátci DPH. Informaci o celkové ceně zboží včetně DPH uvádíme vždy u nabídky zboží.

 

III. Odstoupení od smlouvy – poučení pro spotřebitele

 1. Máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, nemusíte přitom uvádět žádný důvod.

 2. V této lhůtě nám musíte dát vědět (e-mailem nebo dopisem) o odstoupení. Můžete taky použít formulář, který máme dole, ale není to povinné.

 3. Uveďte číslo objednávky, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět částku za koupené zboží.

 4. Odstoupit od kupní smlouvy nejde, pokud jste si objednali zboží upravené přímo vám na míru. Také nejde odstoupit od zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů je nejde vrátit.

 5. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám kupní cenu na číslo účtu, které nám sdělíte. Pokud jste hradili i dopravu, vrátíme vám zpátky i dopravné, ale jen v nejnižší možčástce, za kterou dopravu umožňujeme.

 6. Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení, budeme ale potřebovat potvrzení o tom, že zboží bylo vypraveno zpět k nám. Zboží nám můžete zaslat nebo předat na adresu Salon Loram, Přemyslovská 29, 130 00 Praha 3

 7. Zboží vraťte kompletní, nesmí být opotřebené, upravené nebo poškozené. Pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte, můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a jednostranně ji započítat proti vrácené kupní ceně.

 8. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.

 9. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali dárek, platí, že darovací smlouva byla uzavřena s tzv. rozvazovací podmínkou. Odstoupením od kupní smlouvy tedy dochází k rozvázání i této darovací smlouvy a dárek, prosíme, vraťte spolu se zbožím.

 10. V případě, že nejste spotřebitelem, ale nakupujete na IČO, možnost odstoupení od smlouvy se na vás podle tohoto článku nevztahuje.

 

IV. Jak reklamovat naše zboží a služby

 1. Odpovídáme vám za to, že naše služby a zboží při převzetí nemají vady. To znamená, že v době,

  kdy zboží přebíráte:

  • -  má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové vlastnosti, které jsme u zboží popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našeho zboží a na základě naší reklamy;

  • -  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;

  • -  zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze;

  • -  je zboží v odpovídajícím množství;

  • -  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Pokud se vada objeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné. U spotřebního zboží odpovídáme za vady v 24 měční době. Toto se neuplatní na vadu zboží, pro kterou bylo zboží zlevněno, na obvyklé opotřebení věci jeho používáním nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

  Jak zboží reklamovat

 3. Reklamaci nám pošlete nejlépe na e-mail: info@loram.cz nebo dopisem na adresu Salon Loram,

  Přemyslovská 29, 130 00 Praha 3

 4. Dopis nebo e-mail musí obsahovat:

  • -  vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci;

  • -  prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložte doklad o nákupu).

 5. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození. Prosíme, pošlete nám ho čisté a kompletní.

 6. Na váš e-mail vám zašleme písemné potvrzení (reklamační protokol), který slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu najdete: kdy jste zboží reklamovali, jakou vadu jste nám uvedli a jaký způsob vyřízení reklamace si přejete.

  Co můžete požadovat při reklamaci

 7. Podle své volby můžete chtít u vady, která je podstatná:  

 8.  

-  dodání nového nebo chybějícího zboží

 

-  bezplatnou opravu;

 

-  přiměřenou slevu; nebo

 

-  vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 1. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady a nebo přiměřenou slevu.

 2. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

 3. Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, případně pokud se jedná o běžné opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.

 4. Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

  Jak vyřídíme reklamaci

 5. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak. Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte práva jako při podstatném porušení kupní smlouvy.

 6. Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 7. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

 

V. Závěrem

 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Nejsme vázáni žádným etickým kodexem chování. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

 2. Smlouva je uložena u nás a zákazníkům k ní neumožňujeme přístup.

 3. Naše vztahy se řídí českým právem, i pokud obsahují mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena

  práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů. Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.

 4. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Nesmíte kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu.

 5. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat.

 6. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na

  telefonním čísle: 792 319 025

V Praze, dne 1.10.2021

 

 

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

společnosti Dressmaker, s.r.o. IČO 08295379, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00 e-mail: ..............................

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od kupní smlouvy tohoto zboží:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

které jsem objednal/a dne ....................................................................

Číslo účtu ....................................................

Jméno a příjmení ....................................................

Adresa ....................................................

Podpis ....................................................

Datum ....................................................